Artwork > Representational

Mountain Cliff
Mountain Cliff
pastel
11 x 14